We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

M​ö​rkrets Tid

by Svavelvinter

supported by
David Fischer
David Fischer thumbnail
David Fischer Christian Älvestam - that man is a fucking legend and I will not accept any other standpoint. Still, the melodic death metal of Svavelvinter went under my radar for quite some time. There are subtle black metal influences here and there (a very few!) which I enjoy h̶e̶m̶s̶k̶t̶ highly; the vocals, both clean and harsh of course, are a) once again the centrepiece of the songs; and - unsurprisingly - b) as impeccable, mesmerising and pleasant as always. Bow down to the king of all vocals! Favorite track: Den Gudomliga Väven.
thesentinel909
thesentinel909 thumbnail
thesentinel909 Christian Älvestam can do no wrong - as a long time fan of both his work in Scar Symmetry, Solution 0.45 and his solo outings, I've been blindsighted to this masterpiece of an album - a melodic, heavy, soaring and inspiring musical journey that scratches that Wintersun itch and then transcends it to a height of its own. This one is not just for Christian Älvestam fans, but melo-death and metal fans of all kinds.
Funeral Fog
Funeral Fog thumbnail
Funeral Fog This album is a beast! Just discovered the band from A&P Reacts, had to immediately buy, you should too. Favorite track: De Åldriga Ödlornas Ed.
more... more...
/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      $10 USD  or more

     

1.
Döds Ände 05:30
Swedish lyrics Var än jag är förblir min tanke min I världen härskar jag med egen håg Jag lever hellre fri av dy och syra än tjänar gudarna i höga himlar Jag är han Jag är ingen Jag tar makt över tingen Jag är han skorpionen Jag är utvald till tronen Mörkerman ses mäktig stånda gräsligt fram ur gravens grotta Ve den stad där vaggan stod Djupen må dess murar sluka Låt fjättra var min lem i stumman länk om smidd än av den hårdaste demant mitt skratt ska flykta levande ur fängsel som fjädern dansa bort med vårens vind I boken skriver jag mitt eget liv min hand med tålmod formar var versal Låt rygg som saknar vilja träla slav Mitt öga slukar rymd från höga berg Berättarna må kräla i sitt guld De läser mig, men ser mig ändå inte De hör min röst, men ingen styr mitt öde jag äger mod att knyta stolt min näve Varje man jag är Shagul, bringar aska och tagel # # # English lyrics Wherever I am my thoughts remain my own In all the world I rule by my own will I’d rather live free in mud and acid than serve the gods in high heavens I am he I am nobody I claim power over matter I am he the scorpion I am destined for the throne The dark man rises with might horribly from the cave of his tomb Woe to the city where his cradle stood May the deep swallow its walls Let fetter each limb with rigid links Be they forged of unyielding diamond my laughter will still escape alive like a feather in the winds of spring In the book I write my own life my hand patiently forms each letter Let the spineless serve as slaves My eye tastes the view from above The storytellers may crawl in gold They read me, but they see me not They hear me, but don’t rule my destiny I proudly dare to clench my fist All men I am Shagul, bringing ash and whip
2.
Vanderland 06:26
Swedish lyrics Vårt liv var nu rinner det med blod ur handen och sinnen bar de bleka fingrars spår i sanden Vi står här, vi väntar på den karga stranden men sorgen tär de råa, sönderslitna banden En mörk däld vi följer bort från hemmahärden Mot norrskenets eld och fjärran stränders is går färden En kall dag vi går i skepp från moderjorden Med vindars tag hörs mörka vågor slå mot borden En blek syn, då tystnar alla sorgeorden som havens dyn ur skogen väller döda horden En tusenårig leda min vilja fjättrad med eviga band Jag bidar stum i nedan vars smälta sätter mig i brand För synen böljar ringen Jag trälar under mitt ögas tyrann En väg för all och ingen I dimma elden undan rann Folk som djur slät som kvur lämnar trakten Övermakten härjar, jagar De som klagar flyr från döden Dolda öden väntar vaga Sorgesaga fä som frände går till ände Rinn i natten blod som vatten ur min hand Vanderland En lång tid på Gjutenheim vi levt, nu är den med Kmorda förbi Nu brinner jord, nu smälter världen # # # English lyrics Our life that was now pours with blood from our hands Our senses trail pale fingers in the sand We stand waiting on the barren shore grief tearing the raw, torn ties Through a dark valley we wander from the hearth of home Towards the burning northern lights and ice of unknown shores we walk One cold day by ship we leave our native home With every gust of wind dark waves lap against the strakes A paling view, silencing all wailing Like swell of the sea, the dead come forth A thousand years of dejection my mind bound by eternal ties I wait muted below where the smelt burns me Before my eye the ring wavers I'm a slave under the tyrant of my gaze A road for all and no one My fire swallowed by the mist People and beasts smooth and kvur leave the lands Mighty powers ravage and hunt Those who wail flee from death Hidden destinies dimly await Saga of sorrow beasts and folk reach their end Run in the night blood and water from my hand Wanderland A long time in Gjutenheim we lived, now it has passed along with Kmorda Earth is burning, world is melting
3.
Swedish lyrics Stormarna tystnar under vredens vridna vingslag Länderna sargas under vassa klornas blodbad Händer ska krama vad de våta funnit döden värt rinna mellan fingrar allt det ni har hållit mödan kärt Gisslar min rygg med rapp från herremannens piska Nesan – ur släktled hör jag förfäderna viska ”Varför bland ormar miste ätaren sitt höga namn?” Varför bland drakar lever jag med denna svarta skam Allting ska brinna en ny värld att vinna Ingen ska hinna i elden försvinna Vansinnet bär jag Flamman ska snärja och natten förhärja till den brinnande dag Ingen kan värja Blodet ska färga de kroppar jag bärgar Förgörelsen är jag Jag flyger under månen in i gryningen Min led är lagd mot mänskoland längs dyningen Mitt ögas stål ska nagla fast din våta kropp Du krälar, klagar, vädjar sedan slukar jag ditt sista hopp Min mörka skugga sveper över sjö och land Snart vänder morgonfriden till en dag i gyllne brand Förtära ska jag allt ni rest med trägen hand Det gamla går i grav när lågan väller över tand Markerna gungar Käftar ska sjunga Jag slukar era unga de kokar på min tunga Illväder hopas över folkens trygga nästen Ätaren av de egna sliter murar från fästen Strupar ska skria ”Blatifagus! Nu är döden här!” Klornas vassa liar till benpipan genom köttet skär # # # English lyrics Storms fade under wingbeats of wrath Lands are rent in the bloodbath of tearing claws Hands will cling to what the wet ones would die for running through fingers all that you held dear The whip of my master scourging my back Oh shame! Out of my past I hear the ancestors whisper ”Why among wyrms did The Eater loose his name?” Why among dragons do I live with this black shame All shall burn A new world to win No one will escape in the fire they’ll perish I carry the madness My flames will ensnare blazing the night into burning day No one will escape Blood will spatter the bodies I claim I am destruction Under the moon I fly into the morning My route is laid towards men’s lands along the swell The steel of my eye will impale your wet bodies Wailing you’ll pray for mercy until I devour your hope My dark shadow sweeps over sea and land Soon the sweet morning will turn into golden fire I’ll eat what you have built with diligent hands All that is old dies when flames escape my teeth The grounds will shake jaws will sing I devour your young they boil on my tongue The storms will gather over the homes of humans The Eater of his own tears walls from their roots Throats will scream ”Blatifagus! Doom is here!” The scythes of my claws cut through flesh to the bone
4.
Glasmannen 07:42
Swedish lyrics Du steg ur dimmigt hav när boken blev till kött Ditt ord oss branden gav ett hopp ur bilden fött Vi levde av ditt namn Vi brann med ordens makt Vår färd stod utan hamn Vår lust blev all vår jakt Er aska nu ur min hand Var boning mald till sand Jag driver från land till land förvittrar varje band Ur varje stad och by min låga sveder skyn Volterra stal en evig vår Astrumal, drömmen om ett land Omegon, varje slag han slår Golabag fann sin grav i sand Allt jag är allting som jag var aldrig mer en vandring utan kval Det jag såg det jag måste se allt för den mörka drift jag bär som aldrig gör mig lycklig mer igen Kom led oss i vårt krig Låt egg bli fjäderns fall Ditt liv till svärdet vig Låt döden bli vårt kall Sug skönhet ur var träl Töm ådror på all kraft Till Laabnes höga väl drick evighetens saft Längs väg från världens rand vart fotspår står i brand Ur varje stad och by min låga sveder skyn Må ditt minne äta sina skuggor Du ska till slutet alltid vara ensam med din smärta # # # English lyrics You rose from misty sea when the book turned into flesh Your word gave us fire the hope born from an image We lived by your name We burned from the power of words Our journey had no port Our lust was all we craved Your ash pours from my hand Each house is ground to sand I drift, land to land withering each bond Out of every city and village my flame scorches the sky Volterra stole eternal spring Astrumal, the dream of a land Omegon, each blow he strikes Golabag found his grave in sand All I am everything I was never more a painless walk What I saw what I had to see due to my dark yearning that never again leaves me satisfied Come lead us to our war Let steel cut the feather Wed your life to the sword Let death be our calling Suck beauty from each slave Drain all power from veins To the heights of Laabne drink the sap of eternity On roads from the worlds rim each footstep is on fire Out of every city and village my flame scorches the sky May your memory eat its shadows Until the end you’ll travel alone with your pain
5.
Shum Shaula 06:51
Swedish lyrics Rämna lera Strömma myr ur huvudhåla flöda brun som öl ur mun Tandarad, låt sila rot som slam från tunga Tömma, torka, orka glömma klistrad lunga sliter bröstets kalla djup Andan sargar svalg och strupens karga stup Frusen kättja gyttjan fjättrat folk som fränder Pansarisen låst och lastat lagda låg vi under isens täta täcke Bida hat att rida snart Vintern river land Vi väntar Cruri vår Varvet vänder, stjärnor väcker man från bår Shum shaula Regum laaba Kvur Kaarot bas Shum shaula Regum ailee! Vakna, vandra fria andra finna randen Landakennings lagoband Blodets trolldom dövar smärtan prövar hjärtan Segra, lägra Cruri land Kapa, brista rygg och lem för koppareggen Rikta, ränna skäktans ramm mot hjärteväggen Mitt folk är tidens hjältar nu Jagannath drar vårt ödes plog Se fälten vita i morgonens ljus Bergen stiger bortom berg När våra blickar höjs är månen röd Låt knivar falla till en köttets vard er död vårt liv till vård Mitt folk är tidens hjältar nu Jagannath drar vårt ödes plog Se fälten vita i morgonens ljus se bergens rötter väts där lemmar blöds # # # English lyrics Clay cracking mire pouring from skull flowing brown as ale from mouth Teeth sifting root and sludge from tongue Emptying, drying, working to forget glued lungs tearing the cold depths of my chest Breath rending throat my windpipe’s barren chasm Frozen lust mud fettering folk and family Icy armour trapping and weighting down deep under heavy ice we slept Bide hate, soon to ride again Winter tears the land We await the spring of Cruri Circle turning, stars awaking man from bier Shum shaula Regum laaba Kvur Kaarot bas Shum shaula Regum ailee! Awaken, go free others finding the edge Landakenning’s law-bond Blood magic dulls the pain tries our hearts Prevail, mount the lands of Cruri Cut, break back and limb under the copper edge Aim and ram the bolt towards the crumbling heart My people are the heroes of our times Jagganath pulls the plow of our destiny Behold the fields, white in morning light and mountains rising beyond mountains Raising our gaze to a red moon Let knives strike down to feast on meat to make your deaths our life My people are the heroes of our day. Jagganath pulls the plow of our destiny Behold the fields, white in the morning light Behold the mountain roots wet where limbs are bled
6.
Swedish lyrics Tuppen står mot solens uppgång stolt han gal de gyllne toner Orden sjunger Höga språket Låga tungan löper under Varpens plogfåra dess skyttel en fågelnäbb Jag väver världen Vet ni det nu eller ej Väven vindlar, varp och inslag Tråden, skör som ålderhåret faller i sitt eget alldjup Bythos kallar kött till bilden Mäktigt ljuder runosång ger dälden, skaldar träden täljer tingen, mäler tiden Tar flöde och form Trälavind, din trägna gång låt klösa gråhavstäcket Ro med kraft till ön Marjura Nu skåda en strand Havets sten på solstrand smälter Blommor vissnar, bladen vittrar Gudabann till ände gånget mörker föder forna makter Aldrun, sångerskan ur vågen Silvia Miranda, häxan Ammisadu, sydlandsprästen alla bidar tidens allvar Masternas frukter med seglens gula bladverk alla löven nu faller i havet Stammen klyver vattnets yta Ödets ässja hörs i fjärran Norden kallar, nordan kyler karga nunors vakt om natten fjärran arten, skalets folk bekryper djupen under ytan bidar tiden, väntar lägen klamrar ren vid bark och grenar Hanen höjer halsen lång ur hinnor halar djuren klöser marken, hackar lösen ger värme och blod Fågelns tjut med gudatvång drar vinden, sliter varpen lyfter livet ur dess drömmar Han väver ett land En strand En hand Ett band # # # English lyrics The rooster in the dawning sun proudly calls his golden notes Words are sung in godly language The lower tongue chants below The warp a furrow The shuttle a bird’s beak I weave the world Do you know it now or not The weave winds, warp and weft The thread, brittle as aged hair dives in it’s own deep Bythos calling flesh to image Mightily sounds the runesong turns the valley, sings the trees telling things, declaring time flowing and forming Slave wind, sedulous worker claw the grey coat of the sea Row forcefully to the island of Marjura Behold its shores Stones of the sea melt on sunny shores Flowers fade, leaves wither The curse of the gods has come to an end darkness yielding ancient powers Aldrun, singer of the waves Silvia Miranda, the wind witch Ammisadu, the southern priest all await a time serene Fruit of the masts and the yellow foliage of our sails all leaves now fall into the ocean The tree trunk cleaves the water surface The forge of destiny is heard from afar North is calling, north wind paling barren faces watching in the night A distant species, people of the shell crawling in water under the surface expecting times, awaiting events clinging to bark and branches The rooster raises his neck hauls animals from fetal membranes claws the ground, hacks the watchwords summons warmth and blood The bird’s godly howling rends the wind, tears the warp lifts life out of it’s dreams He weaves a world A hand A link A land
7.
Ishjärta 08:25
Swedish lyrics Bortom berg, bortom snö finns en stad under sjö Markens märg hör jag dö Hjärtat slår, håller rytmen än Ur en tid, av ett band utan frid, vinterns hand letar strid, klyver land genom köld ännu vandrar hän Vad än vi söker så finner oss ödet Vi blir allt färre, vi faller i vår grav Där isen kröker att leda oss till möte ren vinterns herre det kalla rummet gav Allt ska vakna Allt ska dö Den oss hemsöker drar ner oss i flödet är inte kräsen. Konfluxen blir vårt nav Regnbågen fångad under frusna himlavalv i stumma speglar hennes skri Miljoner tårar regnar ner med isens skalv Vi delar bittert hennes sorgestund aldrig mer bli fri Kom ät med mig känn giftet fylla ben och blod Bli ett med allt låt dela syskonspillrans bord Hör natten gå till ton från isens tusendropp Med gryningsljus ska vattnet tvaga fallen kropp Vart än vi strävat vi aldrig funnit något Under vår väntan förbannelsen låg kvar Vi ständigt bävat men alltid plikten vågat Förfädrens längtan vårt hopp i tiden bar # # # English lyrics Beyond mountains, beyond snow there’s a town under a lake I hear the earth’s marrow die while the heart beats, still keeping it’s rythm Out of time, of a bond without rest, winter’s hand seeks battle, cleaving land roaming still through the cold Whatever we seek, destiny finds us We’re getting fewer, falling in our graves Where the ice curves leading us to meet him the lord of winter opening his cold abode All shall awaken All shall die He who haunts us pulls us down into the flow He devours. The Conflux be our grave The rainbow trapped beneath the frozen heavens silent mirrors showing her fear A million tears fall from shuddering ice We share her bitter sorrow never again to be free Come eat with me feel the poison flow through bone and blood Become one with all share the table of our shrinking group Hear the night pass, resounding dripping ice With the morning light water shall cleanse our fallen bodies Wherever we strived, nothing was found Throughout our wait the curse remained Incessantly we trembled but still honoured our duties The ancestors’ longing bore our hope through ages
8.
Swedish lyrics Till jorden vi kommit, mot hädan vi går den ene i sjukdom, den andre med sår Rinner i grälla strömmar från kullens hjässa till jordefoten det ska brinna i mina drömmar från svärdets vässade egg mot roten det kryper längs lädren i skorna som jag har burit det dryper i klädren på offren som jag har skurit Blodet som levde nu levrar det sig i kroppar på krakar som fruktade döden och fruktade mig. Döden vi skänkte snart skänkts den åt oss Jägarn blir jagad då slocknar i natten hans irrande bloss Sprättar med vässat stål alla era kuddar och era sömmar Jag avrättar, tar nu kål på din häst din hund liksom dina drömmar Silver jag söker att vandla till vackert vin Vi ska supa som svin för att glömma bort alla tömda Vi gångar åt jorden Vi svävar åt sky Snart dricker vi dammet och äter den dy på vilken vi vandrat vår saga är all när döden oss kallar vår drottning – o Ereshkigál De rosor som stod i blom ligger alla brutna av vapenslakten Vi har krossat med krigets dom och med våra spjut hägnat hela trakten Ni dog för er tro inga böner ni längre hinner Vi tog era bon all er lön, alla era kvinnor # # # English lyrics To the earth we came to the yonder we go some in sickness, others by wounds Pouring in glaring rivulets from head to earthly foot it will burn in my dreams from sword’s edge to the root it crawls in the leathers of shoes that I’ve worn it flows in the clothes of victims I’ve torn The blood that lived now clots in bodies of weaklings that feared death and feared me The death we gave them soon will be given to us The hunter turns to pray as the flame of his soul perishes My sharp steel will gut all your pillows and seams I butcher your horse your dog, and your dreams Your silver I gladly transform into wine We seek sweet oblivion by drinking as swine We walk towards earth We soar towards sky Soon we drink the dust and eat the mud on which we walked our story comes to an end when death calls us our queen – oh Ereshkigál The roses that blossomed all lie broken by our weapons We crushed with decree of war and fenced off the lands with our spears You died for your faith no time for prayers We took your dwellings your pay, and your women

about

All songs on "Mörkrets Tid" (Time of Darkness) feature scenes and characters from Erik Granströms novels "Svavelvinter" and "Vanderland". The cover art depicts the undead rising from their long sleep in the mires of Cruri. Erik has written the lyrics in Swedish, while Christian Älvestam provides all music.

Review highlights:
90/100 in Dutch Lords of Metal site
9/10 in Sweden Rock Magazine
5/6 in Gaffa magazine
4/5 at the Rocknytt site

Physical copies on CD also available at Dimout Productions:
www.dimoutproductions.com

credits

released June 1, 2018

Christian Älvestam - vocals, guitar, bass and programming
Erik Granström - lyrics

Recorded at Audiocrypt, Nordic Sound Lab and The Panic Room studios
Mixed by Ronnie Björnström, Plec and Christian Älvestam at The Panic Room studio
Mastered by Plec and Christian Älvestam at The Panic Room studio

All music by Christian Älvestam
All lyrics by Erik Granström
Lyrical and cover art concepts from the Svavelvinter RPGs and novels written by Erik Granström
All vocals, rhythm guitars and programming by Christian Älvestam
All bass guitar by Ronnie Björnström
Guitar solos on ‘Döds Ände’, ’De Åldriga Ödlornas Ed’, ’Glasmannen’, ’Ishjärta’ and ’Mörkrets Tid’ by Johan Randén
Additional guitar melodies and solo on ‘Glasmannen’ by Ronnie Björnström
Additional vocals on ’Döds Ände’, ’Vanderland’ and ‘De Åldriga Ödlornas Ed’ by Jocke Sund
Additional rhythm guitars on ‘Glasmannen’ by Plec

Cover artwork by Pär Olofsson
Design and layout by Seiya Ogino at Ogino Design
Creative direction by Christian Älvestam and Erik Granström
Map illustration by Mats Persson

license

all rights reserved

tags

about

Svavelvinter Sweden

In 2014, as the album Nidingsverk had been released, singer and guitarist Christian Älvestam teamed up with fantasy writer Erik Granström for the death metal album Mörkrets Tid. Svavelvinter (Winter of Sulphur) is named after Erik's fantasy novel, based on his RPG-games from the nineties that Christian played as a teen. ... more

contact / help

Contact Svavelvinter

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Svavelvinter, you may also like: