Mörkrets Tid

by Svavelvinter

supported by
H.L.
H.L. thumbnail
H.L. "Mörkrets Tid" sounds as perfect Melodic Death Metal has to sound: Anthemic, catchy, spreading a positive mood, with a good groove and varied vocals, means growls and clean vocals. I needed some time to get used to the Swedish lyrics as I tried in vain to understand some words. Meanwhile, after several reruns, SVAVELVINTER play in the same league as Soilwork or others for me! Favorite track: Döds Ände.
Caligosunder
Caligosunder thumbnail
Caligosunder Kickass lyrics, kickass melodies, kickass cover art. Svavelvinter nailed it! Favorite track: Döds Ände.
VenusAdonis
VenusAdonis thumbnail
VenusAdonis Älvestam cements himself as one of the premier vocalists and songwriters in melodeath. His musical performance coupled with Granström's lyrics make for a magical listening/reading experience. Favorite track: Döds Ände.
more... more...
/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      $10 USD  or more

     

1.
2.
3.
4.
5.
06:51
6.
7.
08:25
8.

about

All songs on "Mörkrets Tid" (Time of Darkness) feature scenes and characters from Erik Granströms novels "Svavelvinter" and "Vanderland". The cover art depicts the undead rising from their long sleep in the mires of Cruri. Erik has written the lyrics in Swedish, while Christian Älvestam provides all music.

Review highlights:
90/100 in Dutch Lords of Metal site
9/10 in Sweden Rock Magazine
5/6 in Gaffa magazine
4/5 at the Rocknytt site

Physical copies on CD also available at Dimout Productions:
www.dimoutproductions.com

credits

released June 1, 2018

Christian Älvestam - vocals, guitar, bass and programming
Erik Granström - lyrics

Recorded at Audiocrypt, Nordic Sound Lab and The Panic Room studios
Mixed by Ronnie Björnström, Plec and Christian Älvestam at The Panic Room studio
Mastered by Plec and Christian Älvestam at The Panic Room studio

All music by Christian Älvestam
All lyrics by Erik Granström
Lyrical and cover art concepts from the Svavelvinter RPGs and novels written by Erik Granström
All vocals, rhythm guitars and programming by Christian Älvestam
All bass guitar by Ronnie Björnström
Guitar solos on ‘Döds Ände’, ’De Åldriga Ödlornas Ed’, ’Glasmannen’, ’Ishjärta’ and ’Mörkrets Tid’ by Johan Randén
Additional guitar melodies and solo on ‘Glasmannen’ by Ronnie Björnström
Additional vocals on ’Döds Ände’, ’Vanderland’ and ‘De Åldriga Ödlornas Ed’ by Jocke Sund
Additional rhythm guitars on ‘Glasmannen’ by Plec

Cover artwork by Pär Olofsson
Design and layout by Seiya Ogino at Ogino Design
Creative direction by Christian Älvestam and Erik Granström
Map illustration by Mats Persson

license

all rights reserved

tags

about

Svavelvinter Sweden

In 2014, as the album Nidingsverk had been released, singer and guitarist Christian Älvestam teamed up with fantasy writer Erik Granström for the death metal album Mörkrets Tid. Svavelvinter (Winter of Sulphur) is named after Erik's fantasy novel, based on his RPG-games from the nineties that Christian played as a teen. ... more

contact / help

Contact Svavelvinter

Streaming and
Download help

Report this album or account

Track Name: Döds Ände
Swedish lyrics

Var än jag är
förblir min tanke min
I världen härskar jag med egen håg
Jag lever hellre fri av dy och syra
än tjänar gudarna i höga himlar

Jag är han
Jag är ingen
Jag tar makt över tingen
Jag är han
skorpionen
Jag är utvald till tronen

Mörkerman ses mäktig stånda
gräsligt fram ur gravens grotta
Ve den stad där vaggan stod
Djupen må dess murar sluka

Låt fjättra var min lem i stumman länk
om smidd än av den hårdaste demant
mitt skratt ska flykta levande ur fängsel
som fjädern dansa bort med vårens vind

I boken skriver jag mitt eget liv
min hand med tålmod formar var versal
Låt rygg som saknar vilja träla slav
Mitt öga slukar rymd från höga berg

Berättarna må kräla i sitt guld
De läser mig, men ser mig ändå inte
De hör min röst, men ingen styr mitt öde
jag äger mod att knyta stolt min näve

Varje man
jag är Shagul,
bringar aska och tagel

# # #

English lyrics

Wherever I am
my thoughts remain my own
In all the world I rule by my own will
I’d rather live free in mud and acid
than serve the gods in high heavens

I am he
I am nobody
I claim power over matter
I am he
the scorpion
I am destined for the throne

The dark man rises with might
horribly from the cave of his tomb
Woe to the city where his cradle stood
May the deep swallow its walls

Let fetter each limb with rigid links
Be they forged of unyielding diamond
my laughter will still escape alive
like a feather in the winds of spring

In the book I write my own life
my hand patiently forms each letter
Let the spineless serve as slaves
My eye tastes the view from above

The storytellers may crawl in gold
They read me, but they see me not
They hear me, but don’t rule my destiny
I proudly dare to clench my fist

All men
I am Shagul,
bringing ash and whip
Track Name: Vanderland
Swedish lyrics

Vårt liv var
nu rinner det med blod ur handen
och sinnen bar
de bleka fingrars spår i sanden
Vi står här, vi väntar på den karga stranden
men sorgen tär de råa, sönderslitna banden

En mörk däld
vi följer bort från hemmahärden
Mot norrskenets eld
och fjärran stränders is går färden

En kall dag
vi går i skepp från moderjorden
Med vindars tag
hörs mörka vågor slå mot borden
En blek syn, då tystnar alla sorgeorden
som havens dyn ur skogen väller döda horden

En tusenårig leda
min vilja fjättrad med eviga band
Jag bidar stum i nedan
vars smälta sätter mig i brand
För synen böljar ringen
Jag trälar under mitt ögas tyrann
En väg för all och ingen
I dimma elden undan rann

Folk som djur
slät som kvur
lämnar trakten
Övermakten
härjar, jagar
De som klagar
flyr från döden
Dolda öden
väntar vaga
Sorgesaga
fä som frände
går till ände
Rinn i natten
blod som vatten
ur min hand
Vanderland

En lång tid på Gjutenheim
vi levt, nu är den
med Kmorda förbi
Nu brinner jord, nu smälter världen

# # #

English lyrics

Our life that was
now pours with blood from our hands
Our senses trail
pale fingers in the sand
We stand waiting on the barren shore
grief tearing the raw, torn ties

Through a dark valley
we wander from the hearth of home
Towards the burning northern lights
and ice of unknown shores we walk

One cold day
by ship we leave our native home
With every gust of wind
dark waves lap against the strakes
A paling view, silencing all wailing
Like swell of the sea, the dead come forth

A thousand years of dejection
my mind bound by eternal ties
I wait muted below
where the smelt burns me
Before my eye the ring wavers
I'm a slave under the tyrant of my gaze
A road for all and no one
My fire swallowed by the mist

People and beasts
smooth and kvur
leave the lands
Mighty powers
ravage and hunt
Those who wail
flee from death
Hidden destinies
dimly await
Saga of sorrow
beasts and folk
reach their end
Run in the night
blood and water
from my hand
Wanderland

A long time in Gjutenheim
we lived, now it has passed
along with Kmorda
Earth is burning, world is melting
Track Name: De Åldriga Ödlornas Ed
Swedish lyrics

Stormarna tystnar
under vredens vridna vingslag
Länderna sargas
under vassa klornas blodbad
Händer ska krama
vad de våta funnit döden värt
rinna mellan fingrar
allt det ni har hållit mödan kärt

Gisslar min rygg
med rapp från herremannens piska
Nesan – ur släktled
hör jag förfäderna viska
”Varför bland ormar
miste ätaren sitt höga namn?”
Varför bland drakar
lever jag med denna svarta skam

Allting ska brinna
en ny värld att vinna
Ingen ska hinna
i elden försvinna

Vansinnet bär jag
Flamman ska snärja
och natten förhärja
till den brinnande dag
Ingen kan värja
Blodet ska färga
de kroppar jag bärgar
Förgörelsen är jag

Jag flyger under månen in i gryningen
Min led är lagd
mot mänskoland längs dyningen
Mitt ögas stål
ska nagla fast din våta kropp
Du krälar, klagar, vädjar
sedan slukar jag ditt sista hopp

Min mörka skugga sveper över sjö och land
Snart vänder morgonfriden
till en dag i gyllne brand
Förtära ska jag allt ni rest
med trägen hand
Det gamla går i grav
när lågan väller över tand

Markerna gungar
Käftar ska sjunga
Jag slukar era unga
de kokar på min tunga

Illväder hopas över
folkens trygga nästen
Ätaren av de egna sliter
murar från fästen
Strupar ska skria
”Blatifagus! Nu är döden här!”
Klornas vassa liar
till benpipan genom köttet skär

# # #

English lyrics

Storms fade
under wingbeats of wrath
Lands are rent
in the bloodbath of tearing claws
Hands will cling to
what the wet ones would die for
running through fingers
all that you held dear

The whip of my master
scourging my back
Oh shame! Out of my past
I hear the ancestors whisper
”Why among wyrms
did The Eater loose his name?”
Why among dragons
do I live with this black shame

All shall burn
A new world to win
No one will escape
in the fire they’ll perish

I carry the madness
My flames will ensnare
blazing the night
into burning day
No one will escape
Blood will spatter
the bodies I claim
I am destruction

Under the moon I fly into the morning
My route is laid
towards men’s lands along the swell
The steel of my eye
will impale your wet bodies
Wailing you’ll pray for mercy
until I devour your hope

My dark shadow sweeps over sea and land
Soon the sweet morning
will turn into golden fire
I’ll eat what you have built
with diligent hands
All that is old dies
when flames escape my teeth

The grounds will shake
jaws will sing
I devour your young
they boil on my tongue

The storms will gather
over the homes of humans
The Eater of his own
tears walls from their roots
Throats will scream
”Blatifagus! Doom is here!”
The scythes of my claws
cut through flesh to the bone
Track Name: Glasmannen
Swedish lyrics

Du steg ur dimmigt hav
när boken blev till kött
Ditt ord oss branden gav
ett hopp ur bilden fött

Vi levde av ditt namn
Vi brann med ordens makt
Vår färd stod utan hamn
Vår lust blev all vår jakt

Er aska nu ur min hand
Var boning mald till sand
Jag driver från land till land
förvittrar varje band

Ur varje stad och by
min låga sveder skyn

Volterra stal en evig vår
Astrumal, drömmen om ett land
Omegon, varje slag han slår
Golabag fann sin grav i sand

Allt jag är
allting som jag var
aldrig mer en vandring utan kval
Det jag såg
det jag måste se
allt för den mörka drift jag bär
som aldrig gör mig lycklig mer igen

Kom led oss i vårt krig
Låt egg bli fjäderns fall
Ditt liv till svärdet vig
Låt döden bli vårt kall

Sug skönhet ur var träl
Töm ådror på all kraft
Till Laabnes höga väl
drick evighetens saft

Längs väg från världens rand
vart fotspår står i brand
Ur varje stad och by
min låga sveder skyn

Må ditt minne äta sina skuggor
Du ska till slutet
alltid vara ensam med din smärta

# # #

English lyrics

You rose from misty sea
when the book turned into flesh
Your word gave us fire
the hope born from an image

We lived by your name
We burned from the power of words
Our journey had no port
Our lust was all we craved

Your ash pours from my hand
Each house is ground to sand
I drift, land to land
withering each bond

Out of every city and village
my flame scorches the sky

Volterra stole eternal spring
Astrumal, the dream of a land
Omegon, each blow he strikes
Golabag found his grave in sand

All I am
everything I was
never more a painless walk
What I saw
what I had to see
due to my dark yearning
that never again leaves me satisfied

Come lead us to our war
Let steel cut the feather
Wed your life to the sword
Let death be our calling

Suck beauty from each slave
Drain all power from veins
To the heights of Laabne
drink the sap of eternity

On roads from the worlds rim
each footstep is on fire
Out of every city and village
my flame scorches the sky

May your memory eat its shadows
Until the end
you’ll travel alone with your pain
Track Name: Shum Shaula
Swedish lyrics

Rämna lera
Strömma myr ur huvudhåla
flöda brun som öl ur mun
Tandarad, låt sila rot som slam från tunga
Tömma, torka, orka glömma
klistrad lunga
sliter bröstets kalla djup
Andan sargar svalg
och strupens karga stup

Frusen kättja
gyttjan fjättrat folk som fränder
Pansarisen låst och lastat
lagda låg vi under isens täta täcke
Bida hat att rida snart
Vintern river land
Vi väntar Cruri vår
Varvet vänder, stjärnor
väcker man från bår

Shum shaula
Regum laaba
Kvur Kaarot bas Shum shaula
Regum ailee!

Vakna, vandra
fria andra
finna randen
Landakennings lagoband
Blodets trolldom dövar smärtan
prövar hjärtan
Segra, lägra Cruri land

Kapa, brista rygg och lem
för koppareggen
Rikta, ränna skäktans ramm
mot hjärteväggen

Mitt folk är tidens hjältar nu
Jagannath drar vårt ödes plog
Se fälten vita i morgonens ljus
Bergen stiger bortom berg
När våra blickar höjs är månen röd
Låt knivar falla till en köttets vard
er död vårt liv till vård

Mitt folk är tidens hjältar nu
Jagannath drar vårt ödes plog
Se fälten vita i morgonens ljus
se bergens rötter väts där lemmar blöds

# # #

English lyrics

Clay cracking
mire pouring from skull
flowing brown as ale from mouth
Teeth sifting root and sludge from tongue
Emptying, drying, working to forget
glued lungs
tearing the cold depths of my chest
Breath rending throat
my windpipe’s barren chasm

Frozen lust
mud fettering folk and family
Icy armour trapping and weighting down
deep under heavy ice we slept
Bide hate, soon to ride again
Winter tears the land
We await the spring of Cruri
Circle turning, stars
awaking man from bier

Shum shaula
Regum laaba
Kvur Kaarot bas Shum shaula
Regum ailee!

Awaken, go
free others
finding the edge
Landakenning’s law-bond
Blood magic dulls the pain
tries our hearts
Prevail, mount the lands of Cruri

Cut, break back and limb
under the copper edge
Aim and ram the bolt
towards the crumbling heart

My people are the heroes of our times
Jagganath pulls the plow of our destiny
Behold the fields, white in morning light
and mountains rising beyond mountains
Raising our gaze to a red moon
Let knives strike down to feast on meat
to make your deaths our life

My people are the heroes of our day.
Jagganath pulls the plow of our destiny
Behold the fields, white in the morning light
Behold the mountain roots
wet where limbs are bled
Track Name: Den Gudomliga Väven
Swedish lyrics

Tuppen står mot solens uppgång
stolt han gal de gyllne toner
Orden sjunger Höga språket
Låga tungan löper under

Varpens plogfåra
dess skyttel en fågelnäbb
Jag väver världen
Vet ni det nu eller ej

Väven vindlar, varp och inslag
Tråden, skör som ålderhåret
faller i sitt eget alldjup
Bythos kallar kött till bilden

Mäktigt ljuder runosång
ger dälden, skaldar träden
täljer tingen, mäler tiden
Tar flöde och form
Trälavind, din trägna gång
låt klösa gråhavstäcket
Ro med kraft till ön Marjura
Nu skåda en strand

Havets sten på solstrand smälter
Blommor vissnar, bladen vittrar
Gudabann till ände gånget
mörker föder forna makter

Aldrun, sångerskan ur vågen
Silvia Miranda, häxan
Ammisadu, sydlandsprästen
alla bidar tidens allvar

Masternas frukter
med seglens gula bladverk
alla löven nu
faller i havet

Stammen klyver vattnets yta
Ödets ässja hörs i fjärran
Norden kallar, nordan kyler
karga nunors vakt om natten

fjärran arten, skalets folk
bekryper djupen under ytan
bidar tiden, väntar lägen
klamrar ren vid bark och grenar

Hanen höjer halsen lång
ur hinnor halar djuren
klöser marken, hackar lösen
ger värme och blod
Fågelns tjut med gudatvång
drar vinden, sliter varpen
lyfter livet ur dess drömmar
Han väver ett land

En strand
En hand
Ett band

# # #

English lyrics

The rooster in the dawning sun
proudly calls his golden notes
Words are sung in godly language
The lower tongue chants below

The warp a furrow
The shuttle a bird’s beak
I weave the world
Do you know it now or not

The weave winds, warp and weft
The thread, brittle as aged hair
dives in it’s own deep
Bythos calling flesh to image

Mightily sounds the runesong
turns the valley, sings the trees
telling things, declaring time
flowing and forming
Slave wind, sedulous worker
claw the grey coat of the sea
Row forcefully to the island of Marjura
Behold its shores

Stones of the sea melt on sunny shores
Flowers fade, leaves wither
The curse of the gods has come to an end
darkness yielding ancient powers

Aldrun, singer of the waves
Silvia Miranda, the wind witch
Ammisadu, the southern priest
all await a time serene

Fruit of the masts
and the yellow foliage of our sails
all leaves now
fall into the ocean

The tree trunk cleaves the water surface
The forge of destiny is heard from afar
North is calling, north wind paling
barren faces watching in the night

A distant species, people of the shell
crawling in water under the surface
expecting times, awaiting events
clinging to bark and branches

The rooster raises his neck
hauls animals from fetal membranes
claws the ground, hacks the watchwords
summons warmth and blood
The bird’s godly howling
rends the wind, tears the warp
lifts life out of it’s dreams
He weaves a world

A hand
A link
A land
Track Name: Ishjärta
Swedish lyrics

Bortom berg, bortom snö
finns en stad under sjö
Markens märg hör jag dö
Hjärtat slår, håller rytmen än
Ur en tid, av ett band
utan frid, vinterns hand
letar strid, klyver land
genom köld ännu vandrar hän

Vad än vi söker så finner oss ödet
Vi blir allt färre, vi faller i vår grav
Där isen kröker att leda oss till möte
ren vinterns herre det kalla rummet gav

Allt ska vakna
Allt ska dö

Den oss hemsöker drar ner oss i flödet
är inte kräsen. Konfluxen blir vårt nav

Regnbågen fångad under frusna himlavalv
i stumma speglar hennes skri
Miljoner tårar regnar ner med isens skalv
Vi delar bittert hennes sorgestund
aldrig mer bli fri

Kom ät med mig
känn giftet fylla ben och blod
Bli ett med allt
låt dela syskonspillrans bord
Hör natten gå till ton från isens tusendropp
Med gryningsljus
ska vattnet tvaga fallen kropp

Vart än vi strävat vi aldrig funnit något
Under vår väntan förbannelsen låg kvar
Vi ständigt bävat
men alltid plikten vågat
Förfädrens längtan
vårt hopp i tiden bar

# # #

English lyrics

Beyond mountains, beyond snow
there’s a town under a lake
I hear the earth’s marrow die
while the heart beats, still keeping it’s rythm
Out of time, of a bond
without rest, winter’s hand
seeks battle, cleaving land
roaming still through the cold

Whatever we seek, destiny finds us
We’re getting fewer, falling in our graves
Where the ice curves leading us to meet him
the lord of winter opening his cold abode

All shall awaken
All shall die

He who haunts us pulls us down into the flow
He devours. The Conflux be our grave

The rainbow trapped beneath the frozen heavens
silent mirrors showing her fear
A million tears fall from shuddering ice
We share her bitter sorrow
never again to be free

Come eat with me
feel the poison flow through bone and blood
Become one with all
share the table of our shrinking group
Hear the night pass, resounding dripping ice
With the morning light
water shall cleanse our fallen bodies

Wherever we strived, nothing was found
Throughout our wait the curse remained
Incessantly we trembled
but still honoured our duties
The ancestors’ longing
bore our hope through ages
Track Name: Mörkrets Tid
Swedish lyrics

Till jorden vi kommit, mot hädan vi går
den ene i sjukdom, den andre med sår

Rinner i grälla strömmar
från kullens hjässa till jordefoten
det ska brinna i mina drömmar
från svärdets vässade egg mot roten
det kryper längs lädren
i skorna som jag har burit
det dryper i klädren
på offren som jag har skurit

Blodet som levde
nu levrar det sig i kroppar
på krakar som fruktade döden
och fruktade mig.
Döden vi skänkte
snart skänkts den åt oss
Jägarn blir jagad
då slocknar i natten hans irrande bloss

Sprättar med vässat stål
alla era kuddar och era sömmar
Jag avrättar, tar nu kål på din häst
din hund liksom dina drömmar
Silver jag söker att vandla till vackert vin
Vi ska supa som svin
för att glömma bort alla tömda

Vi gångar åt jorden
Vi svävar åt sky
Snart dricker vi dammet
och äter den dy
på vilken vi vandrat
vår saga är all
när döden oss kallar
vår drottning – o Ereshkigál

De rosor som stod i blom
ligger alla brutna av vapenslakten
Vi har krossat med krigets dom
och med våra spjut hägnat hela trakten
Ni dog för er tro
inga böner ni längre hinner
Vi tog era bon
all er lön, alla era kvinnor

# # #

English lyrics

To the earth we came to the yonder we go
some in sickness, others by wounds

Pouring in glaring rivulets
from head to earthly foot
it will burn in my dreams
from sword’s edge to the root
it crawls in the leathers
of shoes that I’ve worn
it flows in the clothes
of victims I’ve torn

The blood that lived
now clots in bodies
of weaklings that feared death
and feared me
The death we gave them
soon will be given to us
The hunter turns to pray
as the flame of his soul perishes

My sharp steel
will gut all your pillows and seams
I butcher your horse
your dog, and your dreams
Your silver I gladly transform into wine
We seek sweet oblivion
by drinking as swine

We walk towards earth
We soar towards sky
Soon we drink the dust
and eat the mud
on which we walked
our story comes to an end
when death calls us
our queen – oh Ereshkigál

The roses that blossomed
all lie broken by our weapons
We crushed with decree of war
and fenced off the lands with our spears
You died for your faith
no time for prayers
We took your dwellings
your pay, and your women

If you like Svavelvinter, you may also like: